недеља, април 07, 2019

Sretan rođ, Karin

"On je čvrst čovek, kao da je onako autentičan u osećajnosti sav isklesan u trodimenzionoj strukturi od inteligencije, morala, hrabrosti. Njegova duhovitost proizilazi iz ljudskog prava da bude kritičan prema svemu postojećem. I prema sebi pre svega."

Нема коментара: