петак, јануар 10, 2014

Ko još, ko još ne; juče

Ko još daje levi migavac kada skreće levo, jasno da se tada daje desni.
Ko još ne slavi sv. Stefana i treći dan žićabo.
Ko još ne sedi na mestu za majke s decom a dete je bez majke sa sobom i ima 50 godina.
Ko još ne sedi na mestu za invalide a nije invalid osim zbog toga što je seo.
Ko još ne ide eurolinom u 11.25 kad ide Niš ekspres.

Нема коментара: