петак, мај 06, 2011

Scouting for some girls wandered by mistake; oh, boy [Stray Dogg + Scout Niblett 4. V KC Grad]

Ovaj dečak, čak, pre, recimo, 18 godina, dolutao je među izviđače, skaute, e, ne bi li, 6 godina kasnije, odlutao od njih. Za to vreme, pa i taborovanja, ženski primerci zvali su se planinkama. Prošle godine mu je, eto, objašnjeno, na terenu socijalne pedagogije, u nastajanju, ko su te skautkinje - konstituentkinje nove nauke, koje taboruju na neprokrčenom terenu. Bejbi Ema saznala je za sebe pre 10ak godina. I, kao što ove, njene, ne dolaze, baš, niotkuda imajući iza sebe, makar, pojedinačne grane koje pokušavaju da uvežu, tako ni ona nije bez 3. korena. Nastup priziva u svest snene slike nastupanja Nine Nastasije pre nepunih 5 godina, ali i Polj/gubljenog Princa pre nepune 3 (sve neke brojke večeras), prenosioca istoimene bolesti intenzivirale, shvatljivo, u putu 442 km na istok; Kiss na bis je izostao. Ono što nije jeste vuča magnoli(ni)jske duži iz tačke JJ (da, dvoslovne), koju je zaboO Wander Dogg (ovoga puta još u milijoj pratnji klavira dovučenog (i) da bi divna divlja dama, kasnije, imala gde da spusti čašu obnavljajućeg vina), u opštu, ali istinitu, tačku PJ, za+malo nadglasanih ljudi. I, još: (S)he said anticipira belog ježa u koga se nekoliko puta pretvara(m), ne samo kad nam palicama poručuje da ćemo svi da umremo i da ne plačemo (ni) zbog toga. Mače. indienosaur / LastFm